Óg Chlubanna

Óg Chlubanna

Tá Óige na Gaeltachta tiomanta réimse leathan seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do chlubanna óige, do ghrúpaí pobail agus d’eagraíochtaí deonacha a sholáthraíonn seirbhísí tábhachtacha do dhaoine óga sa Ghaeltacht.

Ceann de bhunaidhmeanna Óige na Gaeltachta ná seirbhísí óige pobalbhunaithe, dírithe ar pháistí idir 7 agus 18 mbliana, a fheabhsú, agus úsáid na Gaeilge san heagraíochtaí seo a chur chun cinn is a mhéadú.

Is féidir dul i dteagmháil le hÓige na Gaeltachta chun tuilleadh eolais a fháil faoina réimse seirbhísí.

Óige na Gaeltachta Teo

Bunaíodh  sa bhliain 2006 chun seirbhísí a fhorbairt agus a chur chun cinn, trí mheán na Gaeilge, do dhaoine óga sa Ghaeltacht.

Aithníodh an gá a bhí ann struchtúr d’aos óg na Gaeltachta a bhunú sna moltaí a rinneadh i dtuarascáil ar riachtanais óige na Gaeilge a foilsíodh sa bhliain 2003.

Bunaíodh eagraíocht don óige, Óige na Gaeltachta, sa bhliain 2005 agus tá se á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta.

Óg Chlubanna sa Ghaeltacht

Sonraí teagmhála d’Óige na Gaeltachta

Contact

Bainisteoir

Barry Ó Coisdealbha
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Tír an Fhia,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe ,
Teil: 091 551145 or 087 9416997
Rphost: barry@onag.ieeolas@onag.ie

Contact

Dún na nGall

Seán Ó Fearraigh
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga,
Tír Chonaill,
Teil: 074 9532578 or 087 2441842
Rphost: sean@onag.ie

Contact

Connacht / Laighean

Joanne Ní Fhlatharta
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Tír an Fhia,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
Teil: 091 551145 or 087 9092543
Rphost: joanne@onag.ie

Contact

Mumhan

Debra Ní Shuilleabháin
Óige na Gaeltachta
F/ch Muintearas Teo,
Cuil Aodh,
Maigh Chromtha,
Co Chorcaí.
Teil: 026 65883 or 087 9745730
Rphost: debra@onag.ie