Scéim Infheistiú Scaireanna

Infheistítear scaireanna i gcomhlachtaí mar chuid de phacáiste tacaíochta do thograí forbartha a bhfuil féidearthachtaí maithe fáis ag baint leo agus a bhfuil gá le maoiniú breise chun an fás a spreagadh.

Ba chóir plean gnó agus foirm iarratais a sheoladh chuig an Údarás mar chuid den iarratas.