Scéim Deontas Taighde agus Forbartha

Tá deontais taighde agus forbartha ar fáil do ghnólachtaí atá chun tabhairt faoi fhorbairtí táirgí, seirbhísí nó próisis nua a chuirfidh le cumas a ngnó fás agus forbairt sa mhargadh.

Is féidir deontas a íoc ar chostais atá ceangailte go díreach leis an gclár taighde agus forbartha. San áireamh sna costais sin tá tuarastail foirne, úsáid sócmhainní do thréimhse agus don mhéid lena mbaineann siad leis an taighde, comhairleoirí nó conraitheoirí taighde, barrchostais agus bunábhar, taisteal agus cothabháil agus aon cheadúnas nó paitinn atá riachtanach don taighde agus forbairt.

Íoslódáil foirm iarratais