Scéim Deontas Staidéar Féidearthachta

Tá an deontas staidéar féidearthachta ar fáil do ghrúpaí, eagraíochtaí, gnólachtaí nó daoine aonaracha le tacú leo na féidearthachtaí a bhaineann le gnó a bhunú nó a fhorbairt a mheas.

Is féidir deontas a íoc ar chuid shuntasach de chostas staidéar féidearthachta. I measc na gcostas inghlactha tá tuarastail agus pá foirne, costas comhairleoirí, taisteal agus cothabháil riachtanach, agus barrchostais eile atá ceangailte go díreach leis an staidéar.

Íoslódáil foirm iarratais