Deontas don Rannpháirtíocht in Aontaí Trádála

Is í an aidhm atá ag an deontas seo ná tacú le gnóthaí le costais a bhainfeadh le rannpháirtíocht aon uaire in Aontaí Trádála éagsúla. Clúdaítear caiteachas ar nós costais seastán a fháil ar cíos, a shocrú agus a rith, aertháillí eacnamaíocha agus costais chothabhála.

Íoslódáil foirm iarratais