Pádraig Mac an Iomaire

Comhalta den Údarás

Na Doireadh
Baile na hAbhann
Co. na Gaillimhe

087 921 3795 pmacaniomaire@cllr.galwaycoco.ie

Ainmniúchán Chomhairle Contae na Gaillimhe