Mary Uí Chadhain

An Cathaoirleach

Gabhla
Caiseal
Conamara
Co. na Gaillimhe

087 982 5045 cathaoirleach@udaras.ie

Cathaoirleach reatha ar bhord an Údaráis, ba Stiúrthóir Airgeadais agus Gnó agus Rúnaí Cuideachta i dTG4 í Mary suas go mí Meán Fómhair 2019. Tá sí ina cónaí i gCaiseal, i gceantar Chonamara.