Joe Conway

Comhalta den Údarás

An Druimin
Roselawn
An Trá Mhór
Co Phort Láirge

Comhairle Phort Láirge
An Meal
Port Láirge

cllrjconway@waterfordcouncil.ie

Ainmniúchán Chomhairle Contae Phort Láirge