Cathal Seoighe

Comhalta den Údarás

Ar ainmniúchán ó Chomhairle Chontae na Mí faoi Acht na Gaeltachta 2012, cheap an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an tUasal Cathal Seoighe chuig Bord Údarás na Gaeltachta in 2019 do théarma dhá bhliain ó Mhárta 2019 go dtí Márta 2021.

Toghadh Cathal Seoighe ar Bhord Údarás na Gaeltachta don chéad uair i mí na Nollag 1999 agus bhí sé ina chomhalta tofa ar Bhord an Údaráis go Samhain 2014.

Chaith Cathal seacht mbliana ina Phríomhfheidhmeannach ar Ógras - óg eagraíocht Chonradh na Gaeilge idir Eanáir 1993 agus Meán Fómhair 2000.

Tá an-phlé ag Cathal le cúrsaí Chumann Lúthchleas Gael agus tá sé ina Leaschathaoirleach agus Oifigeach Gaeilge agus Cultúir ar Choiste CLG Chontae na Mí.  Faoi láthair tá sé ag feidhmiú mar Uachtarán náisiúnta ar Chomórtas Peile na Gaeltachta.

Bhí Cathal ina bhall de bhunaitheoirí Chomhlacht Oibre an tSeanbhaile (COIS) i Ráth Chairn a tháinig le chéile chun páirc phobail a thógáil agus Ionad Cúram Leanaí Ráth Chairn a thógáil, a d’oscail in 2015 agus in 2012.

De réir mar atá leagtha síos i mír 12 den Chéad Sceideal d’Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979, íoctar luach saothair agus liúntais a chinneann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó am go ham le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le comhaltaí den Údarás, as cistí an Údaráis. Is ionann na táillí seo agus na rátaí atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe do chomhlachtaí Stáit atá i gCatagóir C ag an Roinn sin.

Tá táille chaighdeánach bhliantúil do Chomhalta den Údarás, €7,695, á íoc leis.