Pobal le Chéile

Ionad Naomh Fionnán,
Bóthar an Stáisiúin An Fál Carrach,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 EV91

Is eagraíocht um cuimsiú sóisialta é Pobail le Chéile, déanann an chuimsiú sóisialta cinnte go bhfuil na daoine atá ar an imeall agus iad siúd atá ina gcónaí i mbochtaineacht níos rannpháirtí i gcinnteoireacht a chuireann isteach ar a saol ag ligean dóibh a gcaighdeáin mhaireachtála agus a n-iomlán dea-bhail a fheabhsú. Tá an comhlacht á bhainistiú ag bord dheonach de dhaoine áitiúla agus oibríonn siad chun réimsí sláinte, oideachas, tionscnaimh forbairt agus foghlaim a fhorbairt agus a sheachadadh-lán deartha ag an rannpháirtithe iad féin.
Is eagraíocht gníomhach é de bhaill de roinnt struchtúr ionadaíocht san áireamh:
• Donegal Public Participation network
• The Donegal Social Inclusion Linkage Group
• Donegal Intercultural Platform
• Community Work Ireland
• ENAR Ireland
• National Organisation of the Unemployed
• The Wheel
Oibríonn Pobail le Chéile(PLC) chun plean bhliantúil mion sonraithe, a bhfuil cúig phríomh théama 
A-Dífhostaíocht agus cuimsiú. B-leanaí agus an óige. C-Daoine aosta. D-míchumas agus cuimsiú agus E-Eolas a Ionadaíocht.
Tá cúig shnáithe leathana ag an plean seo chomh. Is iad seo (i) cur chun cinn agus úsáid na Gaeilge (ii) cleachtadh Forbairt Pobail (iii) Neamhionannas Sláinte agus folláine (iv) Forbairt eacnamaíocht agus (v) comhionannas,idirchultúrachas agus cuimsiú.

Dún na nGall Comharchumann