Pobal Eascarrach CTR

Ionad Acmhainne Béal an Átha,
An Fálcarrach,
Co. Dhún na nGall
F92 XH70

Suite ar Eastát tithíochta Béal an Átha, bunaíodh Pobal Eascarrach i 1998 chun dul i ngleic le réimse ceisteanna – chun pobal Béal an Átha a neartú agus chun chomhshaoil an cheantair a threisiú. Tá páirt lárnach a imirt ag Pobal Eascarrach i saol an phobail agus na pobail atá buailte linn. Cuireann Coiste Pobal Eascarrach tionscadail eacnamaíocha, shóisialta agus chultúrtha chun cinn i gceantar Cloich Cheann Fhaola. Tá Pobal Eascarrach ag feidhmiú mar cheann eagraíocht sá phróiseas Pleanáil Teanga agus bíonn comhoibriú leanúnach againn leis an Údarás agus le struchtúir pobail eile, a bhfuil ról lárnach acu i gcaomhnú agus i neartú na Gaeilge sa Ghaeltacht, leis an plean teanga a chur I bhfeidhm I gceantar Chloich Cheann Fhaola.

Dún na nGall Comharchumann