Ionad Theampall Chróine

Máire Nic an Bhaird,
Bóthar an tSéipéil,
An Clochán Leath,
Co Dhún na nGall