Galf Chumann Cheann Sibéal

An Baile Uachtarach Theas,
Baile an Fheirtéaraigh,
Co. Chiarraí,
V92 CA44.

Is as an gceann tíre seo a ainmníodh Galfchúrsa Cheann Sibéal, an galfchúrsa is faide siar san Eoraip. Agus tá a chuma ar an ngalfchúrsa go bhfuil sé ann ón gcianaimsir, gach aon ardán agus ísleán ar na mínligh chomh nádúrtha agus atá le fáil.

Ciarraí Spórt