Forbairt na Dromoda Teo.

Ionad na Dromoda,
An Cillín Liath,
Máistir Gaoithe,
Cill Airne,
Co. Chiarraí.
V23 RK10

Tá Forbairt na Dromoda ag chur seirbhísí ar fail do ceantar na Dromoda. Tá trí Ionad Fiontraíochta againn do ghnó agus dhá ceann ar fáil ar cíos i láthair na huaire.
Tá brú Saoire againn, táimid ábalta sé duine is fichead go dtí tríocha aíonna a coimeád in aon iarracht amháin. Is an brú ár príomh ginteoir maoiniú chun chur ar ár gcumas seirbhísí a chur ar fáil.
Chomh maith tá áis Cúram Leanaí againn le Naíolann, Naíonra agus Clár tar éis Scoile againn le timpeall caoga sa tseachtain ag úsáid an áis seo.
Maidir leis ár n-aosach tá sé tithe againn agus Ionad lae. Tá clár lán againn d'ar n-aosach mar shampla clár iomlán gach Déardaoin, béilí ar rothaí ceithre lá sa tseachtain agus Séirbhís Faoiseamh trí lá sa tseachtain do dhaoine nach bhfuil ábalta a theach a fhágáil.
Anuas ar sin tá halla Phobal againn agus tarlaíonn gach saghas spoirt, cruinnithe agus tiomsaitheoir airgid. Úsáideann an áis Cúram Leanaí an halla go rialta. Tá an hall ar fáil saor in aisce do aíonna ón mbrú.
Tá Oifig Poiblí againn chun cabhrú le daoine na haite le obair ríomhairí, scanála agus priontáil a dhéanamh.
Go gairid anois tá súil againn go mbeidh Moll Phobal againn ó Comhairle Contae Ciarraí le leathanbhanda uasghrádaithe.

Ciarraí Comharchumann