Fiona Concannon Artist

An Spidéal,
Co. na Gaillimhe

Is as an Spidéal, Co. na Gaillimhe do Fiona Concannon. Tógadh í cois na farraige, áit a bhfuil clú agus cáil ar an timpeallacht atá le feiceáil ann. D’fhág Fiona An Spidéal chun dul chun cinn níos fearr a dhéanamh sna mínealaíona. D'fhreastail sí ar an scoil ealaíne sa choláiste i Luimneach, (Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh), GMIT, Coláiste Crawford, Ollscoil Uladh agus an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha i mBaile Átha Cliath.

Gaillimh Ceardaíocht & Na hEalaíona