Comharchumann Sliogeisc Chonamara Teo

gteic,
Carna
Co. na Gaillimhe
H91 VAF8

Tugann athghiniúint an chomharchumainn seo, a tharla le déanaí, buntáistí iomadúla do 88 iascairí agus do gheallsealbhóirí eile sa cheantar. Is é aidhm an Comharchumann ná cuidiú leis an bpobal áitiúil slite beatha níos inbhuanaithe a chruthú in earnáil na mara, agus an geilleagar sa cheantar áitiúil a fheabhsú.
Is iad na hoisrí nádúrtha agus an mhuirín príomh-tháirgí an chomhlacht.

Gaillimh Comharchumann