Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

Eachléim
Fód Dubh
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo
F26W3W5

S’í aidhm Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile ná chun an Gaeilge a spreagadh agus a chur chun chinn sa cheantair. Déanaimid é seo tríd ranganna agus cúrsaí a chur ar fáil don phobail, chomh maith le himeachtaí agus féilte a reáchtáil i rith na bliana don óg agus don aosta i bparóiste na Chille Móire. Bíonn imeachtaí sóisialta ar siúl againn go seachtainiúil sa cheantair.
Táimid freagrach as cothabháil an cheantair agus clúdaíonn sé seo na hais picnic go léir, an halla phobail, Ionad Deirbhile, an áit spraoi, an sráidbhaile, an Gairdín Cuimhneacháin, páirc peile i gCaisleáin, na tránna, srl. Agus buíochas mór do rannpháirtí na scéimeanna as an obair seo atá á dhéanamh acu. Tá rannpháirtí againn ar an scéim Tús, CE agus an Scéim Sóisialta Tuaithe.

Maigh Eo Comharchumann