Comharchumann Forbartha Árann Teo

Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin,
Inis Mór,
Oileáin Árann,
Co. na Gaillimhe.
H91 VY7D

Is eagraíocht forbartha phobalbhunaithe é Comharchumann Forbartha Árann. Fostaíonn CFA 2.5 ball foirne riaracháin lánaimseartha le bord deonach pobail a thoghtar gach bliain ag ár CCB. Faighimid maoiniú riaracháin ó Údarás na Gaeltachta. Fó comhlachtaí: Athchúrsáil Árann, Bia Farraige, breosla Árann.

Tá muid bunaithe agus aidhm an comharchumann ná an saol sóisialta agus eacnamaíochta a láidriú ar an oileáin do muintir na háite / scairshealbhóirí agus seirbhísí a chur ar fáil don pobal. Gach airgead crutha ar ais le tograí a reáchtáil. Aon brabach atá déanta, bíonn gach rud infheistigh ar ais sa gcomharchumann le tograí srl a reáchtáil nach mbíonn ag déanamh airgid nó tograí a bhfuil costais breise ag baint leo.

Tá taithí os cionn 25 bliain ag CFA ar fhorbairt pobail agus ar fhorbairt tionscadail agus tá cuntas teiste an-dearfach againn. Lárnach I bhforbairt an Calaphort, Tanc Uisce, Áras Rónáin. Fostaíocht go díreach agus ag fó comhlachtaí na 17+ duine.

Oibrímid gníomhaireachtaí rialtais, ranna & stocaireacht ar mhaithe le hinbhuanaitheacht ar an oileán sa todhchaí.

Sampla de na tograí a bhíonn idir láimh againn: Pleanáil Teanga, Páirc Spraoi, Scéimeanna éagsúla, Bus an Pobail, Garraí na gcrann ( páirc), Forbairt Calafort, Gréasán Gnó bunaithe againn, Cúram Leanaí, Breosla, Seirbhísí oifige, Gnó Feamainn, Athchúrsáil srl, Club Seoltóireachta

Gaillimh Comharchumann