Monarcha Toy Soldier & Ionad Cuairteoirí

Is le haghaidh leanaí den uile aois atá an mhonarcha agus ionad do chuairteoirí Toy Soldier. Reáchtálann an t-ionad ceardlanna ina bhféadtar foghlaim cén chaoi le do charachtair féin a dhéanamh, is féidir pacáistí a thabhairt leat agus tá taispeántas tarraingteach ann ina bhféadtar láithreacha catha athchruthaithe a fheiceáil.

Cén chaoi ar chabhraigh an tÚdarás?

Tá sé ina cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltacht ó 2002, agus tá tacaíocht tugtha chun margaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a fhorbairt dá tháirgí.

Tuilleadh eolais