Ionad Cois Locha

Ag bun na hEaragaile agus taobh le Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, tá cuairteoirí ag teacht go hIonad Cois Locha le beagnach 40 bliain anuas. Thosaigh an tionscadal amach le músaem beag, caifé agus siopa, agus tá sé ina anois ina thaitneamhacht shuntasach sa cheantar.

Teach an Fhíodóra in Ionad Cois Locha, cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta

120,000 cuairteoir aonair ó 1996 i leith. Meastar go dtógfar thart ar 24 milliún euro isteach sa cheantar.

Cén chaoi ar chabhraigh an tÚdarás?

Tá cúnamh deontais curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta chun na foirgnimh a fhorbairt, an trealamh a cheannach agus an fhoireann a earcú. Ó shin i leith, tá forbairt tagtha ar an bhfiontar sóisialta seo agus tá crús báid, limistéir spraoi, siopa mór ceardaíochta, teach fíodóra ina bhfuil seol feidhmiúil agus amharclann ar fáil.

Tuilleadh eolais

An bád Gráinne Rose ar thuras ar Loch Dhún Lúiche
Bialann agus Seomra Tae Ionad Cois Locha