Bearna & 
Cnoc na Cathrach

Tá LPT Bhearna – Chnoc na Cathrach lonnaithe ar an taobh thiar de chathair na Gaillimhe. Is é an LPT is mó sa tír é ó thaobh daonra de.

Léiríodh i nDaonáireamh 2016 go raibh 11,696 duine ina gcónaí sa LPT agus ba cainteoirí laethúla Gaeilge 5.9% den daonra os cionn 3 bliana d’aois.

Oifigeach Pleanála Teanga

Aoife Ní Chonghaile

optgaeilgeabc@gmail.com

Ceanneagraíocht