Pléanáil Teanga

Victor Bayda, Oifigeach Pleanála Teanga Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Theas ina sheasamh ar Thrá Bhaile an Sceilg

25 February, 2019

Russian native, Dr Victor Bayda, appointed as Irish Language Planning Officer

Oifigigh Pleanála Teanga ó Limistéir Pleanála Teanga éagsúla in éineacht le hionadaithe ó Údarás na Gaeltachta agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cruinniú eolais agus oiliúna in Óstán Bhaile Chláir

6 February, 2019

(Gaeilge) Ochtar Oifigigh Pleanála Teanga ceaptha ar fud na tíre

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

10 December, 2018

(Gaeilge) Cruinniú Boird d’Údarás na Gaeltachta tionólta in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

12 September, 2018

Údarás na Gaeltachta Board Meeting held on Cape Clear Island, Co. Cork.

Carn de chóipeanna den Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 arna fhoilsiú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

29 June, 2018

(Gaeilge) Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2020

20 February, 2018

Process begins to achieve Gaeltacht Service Town status for An Clochán Liath

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

5 February, 2018

The first meeting of the new Board of Údarás na Gaeltachta was held in Údarás na Gaeltachta’s headquarters in Na Forbacha, Co. Galway

29 January, 2018

Údarás na Gaeltachta publishes End of Year Report 2017

3 November, 2017

Údarás na Gaeltachta Board Meeting held at Oireachtas na Gaeilge 2017 in the Eagle Valley Hotel, Killarney, Co. Kildare. Kerry.

21 September, 2017

First three language plans to be approved by Government Chief Whip and Minister of State for the Irish Language, Gaeltacht and the Islands, Joe McHugh TD

7 April, 2017

Údarás na Gaeltachta welcomes funding for the language planning process

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2016

23 January, 2017

Údarás na Gaeltachta publishes 2016 End of Year Review

Baile an Fheirtéaraigh

11 July, 2016

Minister of State announces four new Language Planning Areas

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

28 September, 2015

Five new Gaeltacht Language Planning Areas Announced

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

21 July, 2015

4 Lead organisations selected by Údarás na Gaeltachta to undertake Irish language plans

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

26 June, 2015

Official opening of new €3.5 million Irish language and enterprise development centre in Baile an Fheirtéaraigh, Co Kerry

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

28 May, 2015

Údarás na Gaeltachta publishes Update Report to the Comprehensive Linguistic Study on the Usage of Irish in the Gaeltacht: 2006-2011

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

1 December, 2014

Ceardlann Pleanála Teanga á reáchtáil do na Ceanneagraíochtaí a bheidh ag plé leis an phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht.

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

1 December, 2014

Na chéad trí Cheanneagraíochtaí roghnaithe le dul i mbun pleananna teanga

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

16 January, 2014

Iarratais á lorg ag Údarás na Gaeltachta ó eagraíochtaí nó grúpaí ar suim leo bheith páirteach sa Phróiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

26 July, 2013

Diploma in Language Planning with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in conjunction with Údarás na Gaeltachta

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

17 May, 2013

Gaeltacht Language Planning Areas

An Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

29 September, 2008

Workshop on language planning