Vacancies

Information is provided here in relation to job vacancies advertised by Údarás na Gaeltachta or job vacancies in Údarás client-companies in Gaeltacht areas. Queries in relation to vacancies at Údarás client-companies should be directed to the relevant company. Údarás does not have a role in the recruitment process. If you are an Údarás na Gaeltachta client and have current vacancies that you wish to list on our website, please contact us at eolas@udaras.ie

Feidhmeannach Pleanála Teanga – Réigiúin an Deiscirt – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Cork

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Fheidhmeannach Pleanála Teanga i Réigiúin an Deiscirt. Beidh an té a cheapfar ag cuidiú le cuspóirí na heagraíochta maidir leis an nGaeilge a neartú agus a chothú sa phobal, agus maidir le feidhmiú an phróisis phleanála teanga i Réigiún na Mumhan agus i gcomhlíonadh na riachtanas reachtúla a bhaineann leis.

Contact: foluntais@udaras.ie

Read More: udaras.ie/oiliuint-f...

Deadline: 24 September 2021 16:00

Read More

Cléireach Creidiúnaithe – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá post ar chonradh a mhairfidh suas go dtí mí Lúnasa 2022 á thairiscint ag an Rannóg Airgideais mar Chléireach Creidiúnaithe. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig Údarás na Gaeltachta i nGaillimh.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 28 September 2021 16:00

Read More

Bainisteoir Spás Oibre Comhroinnte – Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne

 • Employer: Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne
 • Region: Galway

Tá Bainisteoir Spás Oibre Comhroinnte á lorg ag Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne.  Is deis iontach atá sa bpost lánaimseartha seo.

Contact: jobs@dinglehub.com

Read More: dinglehub.com/vacancies

Deadline: 21 September 2021 17:00

Teicneoir Dearbhú Cáilíochta – OGT

 • Employer: Oileán Glas Teoranta
 • Region: Donegal

Tá post lánaimseartha mar Theicneoir Dearbhú Cáilíochta á thairiscint ag OGT i gCill Charthaigh i nDún na nGall ag tús i mí Mheán Fómhair.  Cuireann OGT táirgí déanta as feamainn  ar fáil d’earnálacha éagsúla ar fud an domhain.

Fáilteoir – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá an comhlacht feistí leighis Cambus Medical ar an Spidéal ag lorg Fáilteoir i láthair na huaire.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Oibrí Stóir – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Cambus Medical ag lorg Oibrí Stóir faoi láthair.  Tá deis iontach ar fáil sa gcomhlacht feistí leighis seo.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Innealtóir Feabhsú Leanúnach – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Innealtóir Feabhsú Leanúnach á lorg ag an gcomhlacht feistí leighis Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe.  Deis iontach leis an gcomhlacht seo.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Bainisteoir Feabhsú Leanúnach – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Bainisteoir Feabhsú Leanúnach á lorg ag Cambus Medical ar an Spidéal i gCo. na Gaillimhe.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Oibrí Táirgthe – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Cambus Medical ag lorg Oibrí Táirgthe sa gcomhlacht faoi láthair. Tapaigh do dheis anois.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Ceannaire Grúpa Táirgthe – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Ceannaire Grúpa Táirgthe á lorg ag Cambus Medical le bheith mar chuid den fhoireann ansin.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Teicneoir Cáilíochta – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Teicneoir Cáilíochta á lorg ag an gcomhlacht feistí leighis Cambus Medical atá lonnaithe sa Spidéal. Is do thréimhsí oibre sa tráthnóna atá an post seo.  Déan iarratas anois.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach Cáilíochta – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Cambus Medical ar an Sidheán sa Spidéal i gConamara ag lorg Innealtóir Sinsearach Cáilíochta. Deis iontach atá anseo a bheith ag obair le comhlacht feistí leighis den scoth.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Innealtóir Déantúsaíochta – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Innealtóir Déantúsaíochta á lorg ag Cambus Medical atá lonnaithe ar an Spidéal i nGaeltacht na Gaillimhe.  Tapaigh do dheis.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 24 September 2021 00:00

Bainisteoir Léirithe – Aniar

 • Employer: Aniar
 • Region: Kerry

Tá an comhlacht léiriúcháin Aniar TV ag lorg  Bainisteoir Léirithe.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCorca Dhuibhne.  Deis iontach anseo do dhuine le Gaeilge líofa.

Contact: eolas@aniartv.ie

Deadline: 24 September 2021 12:00

Read More

Oifigeach Pleanála Teanga – Céim Aniar CTR

 • Employer: Céim Aniar CTR
 • Region: Donegal

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Céim Aniar CTR, is é Céim Aniar CTR atá freagrach as an phlean teanga do LPT Thuaisceart Dhún na nGall a chur i bhfeidhm. Tapaigh do dheis.

Contact: ceimaniarteo@gmail.com

Deadline: 24 September 2021 00:00

Read More

Bainisteoir Forbartha Gnó -Coláiste Íosagáin – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Cork

Tá Údarás na Gaeltachta, i dteannta páirtithe eile, i bhfeighil togra straitéiseach chun forbairt a dhéanamh ar Choláiste Íosagáin i mBaile Bhuirne. Glacfar le hiarratais anois chun Bainisteoir Forbartha Gnó a cheapadh ar chonradh trí bliana.

Contact: foluntais@udaras.ie

Read More: www.udaras.ie

Deadline: 21 September 2021 16:00

Read More

Speisialtóir EHS – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe do Speisialtóir EHS. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 24 September 2021 00:00

Innealtóir Cáilíochta – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe d’Innealtóir Cáilíochta ar chonradh buan. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 24 September 2021 00:00

Read More

Innealtóir Sinsearach NPI – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Beidh cúlra cruthaithe ag an iarrthóir in aistriú tráchtála ar dhearaí táirgí nuálacha taobh istigh de thionscal feistí leighis.  Déan iarratas anois.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 24 September 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach Bithábhair T&F – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá Innealtóir Sinsearach Bithábhair T&F a lorg ag Aran Biomedical, comhlacht feistí leighis atá lonnaithe ar an Spidéal i gConamara.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 24 September 2021 00:00

Innealtóir NPI – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Beidh cúlra cruthaithe ag an iarrthóir in aistriú tráchtála ar dhearaí táirgí nuálacha taobh istigh de thionscal feistí leighis.  Déan iarratas anois.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 24 September 2021 00:00

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Contact: eolas@cnng.ie

Read More: comharnaionrai.ie