Register for information on Gaeltacht Jobs

Vacancies

Information is provided here in relation to job vacancies advertised by Údarás na Gaeltachta or job vacancies in Údarás client-companies in Gaeltacht areas. Queries in relation to vacancies at Údarás client-companies should be directed to the relevant company. Údarás does not have a role in the recruitment process. If you are an Údarás na Gaeltachta client and have current vacancies that you wish to list on our website, please contact us at eolas@udaras.ie

Áisitheoir/ Riarthóir Ealaíona – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 • Employer: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh
 • Region: Kerry

Áisitheoireacht agus Riaracháin ar thograí ealaíona an Chomhchoiste, togra na hÁiteanna Ildánacha san áireamh. Is ról suimiúil, spreagúil a bheidh ann, a chuimseoidh réimse leathan oibre agus ina bheidh an té a cheapfar ag plé le réimse leathan eagrais, ealaíontóirí agus tograí mar aon leis an bpobal féin.

Contact: aine@comhchoiste.ie

Deadline: 31 August 2022 16:00

Read More

Scoláireacht – Mion Fhonraíocht & Nuálaíochta – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá Scoláireacht Mion Fhionraíocht & Nuálaíochta a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le líofacht Ghaeilge, le hoiliúint fhoirmeálta agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha pobail.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 31 August 2022 17:00

Read More

Gairneoir – Lárionad Achmhainní Nádúrtha CTR

 • Employer: Lárionad Achmhainní Nádúrtha
 • Region: Donegal

Cuireann LAN CTR (Cill Ulta) freagraí áitiúla chun cinn ar na dúshláin seo a leanas: Athrú Aeráide, Díghrádú Éiceolaíoch, Spleáchas ar Allmhairí Talmhaíochta agus meath Chultúir, Theanga agus Dhaonra na Gaeltachta. Ról riachtanach é seo don dá thionscadal Cúlra Créafóige agus Cill Ulta; rachaidh sé i bhfeidhm orthu, agus bhéarfaidh sé tacaíocht daofa.

Oifigeach Turasóireachta Pobail – Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

 • Employer: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh
 • Region: Kerry

Tá post mar oifigeach turasóireachta pobail a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá tacaíocht don togra seo á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí turasóireachta stráitéiseacha a fhorbairt.

Contact: eolas@comhchoiste.ie

Deadline: 31 August 2022 17:00

Read More

Oifigeach Pleanála Teanga – Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR

 • Employer: Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR
 • Region: Donegal

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR. Is post ar chonradh 3 bliana atá á thairiscint agus is féidir cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheaptar freagrach as cur i bhfeidhm bhearta an phlean teanga. Déan teagmháil le: An Cathaoirleach, Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR, Árainn Mhór, Dún na nGall

Deadline: 26 August 2022 00:00

Read More

Comhordaitheoir Rannóige – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do Chomhordaitheoir Rannóige a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann na Rannóige Cumarsáide. Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as seirbhís iomlán a chur ar fáil don Rannóg Cumarsáide ag ardléibhéal cruinnis, solúbthacht agus cumais, chun déileáil leis an t-ualach oibre forleathan a bhaineann le hobair na rannóige.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 18 August 2022 16:00

Read More

Oifigeach Taighde – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Kerry

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh bliana do dhuine cumasach ag an Rannóg Taighde agus Forbairt Earnálacha do dhuine leis na cáilíochtaí agus taithí cuí chun clár taighde a thionscnaimh agus a reáchtáil mar chuid de fheidhmiú Plean Gníomhaíochtaí Uíbh Ráthaigh.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 19 August 2022 16:00

Read More

Oifigeach Pleanála Teanga – Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

 • Employer: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille
 • Region: Donegal

Is post ar chonradh atá á thairiscint a mhairfidh suas le trí bliana agus beidh an té a cheapfar freagrach as chur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag LCPG agus freagrach don cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

Contact: oifiglcpg@gmail.com

Deadline: 19 August 2022 17:00

Read More

Ealaíontóir Grafach – TG4

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Is mian le TG4 Ealaíontóir Grafach a earcú.  Ag freagairt don Bhainisteoir Cruthaitheach, beidh an tEalaíontóir Grafach freagrach as ábhar cruthaitheach a chruthú atá dírithe ar phobal féachana ar leith, trasardáin.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 22 August 2022 16:00

Read More

Scoláireacht Teicneolaíochta – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun taithí phraiticiúil a fháil sa réimse oibre teicneolaíocht faisnéise. Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal sa teicneolaíocht atá á lorg. Beidh líofacht i labhairt na Gaeilge agus cruinneas i scríobh na Gaeilge ag an té a cheapfar.

Folúntais le Éire Composites

 • Employer: Éire Composites
 • Region: Galway

Tá ceithre fholúntas ag ÉireComposites faoi láthair  – Oibreoir Déantúsaíochta – Meaisíneoir CNC – Oibreoir Déantúsaíochta Páirtaimsirthe – Bainisteoir Díolacháin Tastála

Scoláireacht i bhForbairt Gnó – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Kerry

Tá Scoláireacht i bhForbairt Gnó a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha gnó.

Folúntais le Viatris

 • Employer: Viatris
 • Region: Galway

Tá deiseanna fostaíochta ar fáil le comhlacht Viatris san innealtóireacht, cothabháil, táirgeadh, rialú cáilíochta, QC/ ceimic, aistriú teicniúil & gnóthaí rialála. Beidh an té a fhostaítear lonnaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Cúntóir Taighde – LAN CTR

 • Employer: LAN CTR
 • Region: Donegal

Tá LAN CTR sa tóir ar chúntoir taighde le hoibriú leo agus i gcomhpháirtí le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus an t-Ollamh Fiona Doohan chun cabhrú lena n-iarrachtaí forbairt teicneolaíochtaí bithindiceora a dhéanamh agus monatóireacht ar shláinte na hithreach agus i mbailíochtú acmhainneacht miocróib chun sláinte agus athléimneacht barr na gairneoireachta a fheabhsú.

Innealtóir Cothabhála Seala – Arán Ard Teo

 • Employer: Arán Ard Teo
 • Region: Donegal

Tá an t-Innealtóir Cothabhála Seala freagrach as an gclár cothabhála coisctheach agus ceartaitheacha a chur i gcrích de réir riachtanais Promise Free Gluten Free ar bhonn seala ina áis in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

Oibrí Ginearálta – Arán Ard Teo

 • Employer: Arán Ard Teo
 • Region: Donegal

Tá Arán Ard Teoranta ag earcú oibreoirí ginearálta faoi láthair dá bhfoirne Táirgthe & Sláinteachais ar an láthair in Ard an Rátha.

Teicneoir Cúram Custaiméirí – Cora Tine Teo

 • Employer: Cora Tine Teo
 • Region: Donegal

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Bhainisteoir Tacaíochta TF. Beidh tú freagrach as tacú le custaiméirí Kelsius agus a ranna TF chun tacaíocht theicniúil a sholáthar do tháirgí agus seirbhísí Kelsius.

Teicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla – Cora Tine Teo

 • Employer: Cora Tine Teo
 • Region: Donegal

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Theicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla. Sa ról seo beidh tú freagrach as tacaíocht theicniúil a sholáthar le fócas ar athnuachan bliantúil, calabrú agus tuairisciú bainistíochta.

Innealtóir Seirbhísí Machaire – Cora Tine Teo

 • Employer: Cora Tine Teo
 • Region: Donegal

Tá Kelsius ag lorg Innealtóir Seirbhísí Allamuigh a bheidh lonnaithe i réigiún Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara nó Lú.

Teicneoir Cothabhála – Arán Ard Teo

 • Employer: Arán Ard Teo
 • Region: Donegal

Tá an comhlacht bácála Arán Ard Teo ag lorg Teicneoir Cothabhála faoi láthair.  Sonraí ar fad anseo.

Tréadaí – Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

 • Employer: Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta
 • Region: Cork

Tá Tréadaí d’fheirm déiríochta á lorg Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Contact: eolas@cnng.ie

Read More: comharnaionrai.ie