Register for information on Gaeltacht Jobs

Vacancies

Information is provided here in relation to job vacancies advertised by Údarás na Gaeltachta or job vacancies in Údarás client-companies in Gaeltacht areas. Queries in relation to vacancies at Údarás client-companies should be directed to the relevant company. Údarás does not have a role in the recruitment process. If you are an Údarás na Gaeltachta client and have current vacancies that you wish to list on our website, please contact us at eolas@udaras.ie

Rúnaí Oifige – Comhlucht Forbartha na nDéise

 • Employer: Comhlucht Forbartha na nDéise
 • Region: Waterford

Tá post mar Bhainisteoir Forbartha á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Contact: cfdeise@gmail.com

Deadline: 21 October 2022 00:00

Read More

Bainisteoir Forbartha – Comhlucht Forbartha na nDéise

 • Employer: Comhlucht Forbartha na nDéise
 • Region: Waterford

Tá post mar Bhainisteoir Forbartha á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Contact: cfdeise@gmail.com

Deadline: 21 October 2022 00:00

Read More

Scoláireacht Mion – Fhionraíocht & Nuálaíochta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá Scoláireacht Mion Fhionraíocht & Nuálaíochta a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le líofacht Ghaeilge, le hoiliúint fhoirmeálta agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha pobail.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 12 October 2022 17:00

Read More

Ról Innealtóra Aeraspáis – Éire Composites

 • Employer: Éire Composites
 • Region: Galway

Tá ÉireComposites páirteach i bhforbairt an dearaidh agus i ndéanamh comhpháirteanna comhchodacha agus cóimeálacha do na hearnálacha Aeraspáis, Spáis, Fuinnimh In-athnuaite agus Tionscail. Tá folúntas ann anois d’Innealtóir Aeraspáis chun dul ar fhoireann agus cabhair a thabhairt mar thacú le fás an ghnó.

Glantóir Páirtaimseartha – Éire Composites

 • Employer: Éire Composites
 • Region: Galway

Faoi láthair, tá Éire Composites ag lorg glantóir páirtaimseartha chun dul ar fhoireann chairdiúil s’acu! Beidh tú ag obair trí uair an chloig gach Déardaoin agus Aoine go seachtainiúil agus beidh tú sásta saoire/tinnis a chlúdach ó am go chéile ar an Luan, Máirt agus Céadaoin.

Cúntasóir Airgeadais Páirtaimseartha – TG4

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Cuirfidh TG4 fáilte roimh iarratais don phost Cuntasóir Airgeadais Páirtaimseartha. Tá TG4 ag lorg duine a bheidh ábalta cuidiú le cuntas míosúil Brabúis & Caillteanais agus clár comhardaithe a ullmhú chomh maith le hiontrálacha a ullmhú don leabhar cúnta agus iad a chur isteach, i measc go leor dualgais eile.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 5 October 2022 16:00

Read More

Scoláireacht Chumarsáide – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá Scoláireacht Chumarsáide, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine fuinniúil, cruthaitheach a bhfuil Gaeilge líofa aici/aige, chun taithí phraiticiúil agus oiliúint fhoirmiúil a fháil i réimse na cumarsáide, an chaidrimh phoiblí agus na margaíochta.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 30 September 2022 16:00

Read More

Leas- Bhainisteoir Oibriúcháin – Coláiste UISCE

 • Employer: Coláiste Uisce
 • Region: Mayo

Cuidíonn an Leas-Bhainisteoir Oibriúcháin le forbairt agus le bainistiú shéasúr na dTuras Scoile in UISCE. Is é príomhaidhm an leas-bhainisteora, cinntiú go ndéantar freastal mar is cuí ar riachtanais gach grúpa faoina c(h)úram ionas go bhfágfaidh siad sásta le gach gné dá gcuid ama in UISCE. Oibreoidh an Leas-Bhainisteoir Oibriúcháin faoi stiúradh an Bhainisteora Ginearálta

Contact: foireann@uisce.ie

Deadline: 30 September 2022 00:00

Read More

Oifigeach Pleanála Teanga – Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

 • Employer: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille
 • Region: Donegal

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga anois á thairiscint ag Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille. Is é Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille atá freagrach as an bplean teanga do LPT Dhún na nGall Theas a chur i bhfeidhm. Duine cumasach a bhfuil taithí agus cáilíochtaí aige/aici i réimse oibre na pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar atá á lorg.

Contact: oifiglcpg@gmail.com

Deadline: 30 September 2022 12:00

Read More

Rúnaí / Fáilteoir – TG4

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Is mian le TG4 Rúnaí / Fáilteoir a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i mBaile na hAbhann. Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar chomhordú a dhéanamh ar chlár na Rannóige Sceidil.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 28 September 2022 16:00

Read More

Comhordaitheoir Rannóige Sceidil Ilardáin – TG4

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Is mian le TG4 Comhordaitheoir Rannóige Sceidil Ilardáin a earcú chun tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Comhordaitheoir Rannóige Sceidil Ilardáin i gceannas ar shruthanna oibre agus ar uainchláir oibre agus saoirí a chomhordú.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 28 September 2022 16:00

Read More

Ceannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha – TG4

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Faoi láthair tá TG4 ag earcú Ceannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann. Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Ceannaire Nuachta agus Cúrsaí Reatha i gceannas ar an bhfeidhm iriseoireachta i TG4 a fhorbairt, a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 28 September 2022 16:00

Read More

Folúntais le ÉireComposites

 • Employer: Éire Composites
 • Region: Galway

Tá dhá fholúntas ag ÉireComposites faoi láthair – Oibreoir Déantúsaíochta & Oibreoir Déantúsaíochta Páirtaimseartha.

Contact: hr@eirecomposites

Gairmí Acmhainní Daonna – Pangea

 • Employer: Pangea
 • Region: Donegal

Tá Gairmí Acmhainní Daonna le taithí á lorg ag Pangea i láthair na huaire le bheith mar chuid dá fhoireann atá ag fás go tapaidh.

Bainisteoir na dTuras Scoile – Coláiste UISCE

 • Employer: Coláiste Uisce
 • Region: Mayo

Tá sé de chúram ar Bhainisteoir na dTuras Scoile, gnó na dturas scoile agus na dturas gnó a bhainistiú. Is é príomhaidhm an bhainisteora a chinntiú go ndéantar freastal mar is cuí ar riachtanais gach grúpa faoina chúram ionas go bhfágfaidh siad sásta le gach gné dá gcuid ama in UISCE.

Contact: foireann@uisce.ie

Read More: https:/uisce.ie/jobs

Deadline: 30 September 2022 00:00

Read More

Folúntais le CWS Cleanrooms (Éireann) Teo.

 • Employer: CWS Cleanrooms (Éireann) Teo.
 • Region: Galway

Tá CWS Cleanrooms (Éireann) Teo. atá lonnaithe i Spidéal ag lorg baill foirne lánaimseartha agus deireadh seachtaine.

Contact: cs.cleanrooms.ie@cws.com

Oifigeach Pleanála Teanga – Comharchumann Mhic Dara

 • Employer: Comharchumann Mhic Dara
 • Region: Galway

Tá Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Conamara ag lorg duine cumasach le haghaidh Plean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga na Ceathrún Rua a chur i bhfeidhm. Duine gairmiúil dúthrachtach a bhfuil taithí agus cáilíochtaí cuí aige/aici i réimse na pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar, atá á lorg chun an Plean Teanga a fheidhmiú i gceann de na ceantair Ghaeltachta is láidre…

Contact: seancccr@gmail.com

Deadline: 30 September 2022 00:00

Read More

Gairneoir – Lárionad Achmhainní Nádúrtha CTR

 • Employer: Lárionad Achmhainní Nádúrtha
 • Region: Donegal

Cuireann LAN CTR (Cill Ulta) freagraí áitiúla chun cinn ar na dúshláin seo a leanas: Athrú Aeráide, Díghrádú Éiceolaíoch, Spleáchas ar Allmhairí Talmhaíochta agus meath Chultúir, Theanga agus Dhaonra na Gaeltachta. Ról riachtanach é seo don dá thionscadal Cúlra Créafóige agus Cill Ulta; rachaidh sé i bhfeidhm orthu, agus bhéarfaidh sé tacaíocht daofa.

Scoláireacht Teicneolaíochta – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun taithí phraiticiúil a fháil sa réimse oibre teicneolaíocht faisnéise. Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal sa teicneolaíocht atá á lorg. Beidh líofacht i labhairt na Gaeilge agus cruinneas i scríobh na Gaeilge ag an té a cheapfar.

Folúntais le Éire Composites

 • Employer: Éire Composites
 • Region: Galway

Tá ceithre fholúntas ag ÉireComposites faoi láthair  – Oibreoir Déantúsaíochta – Meaisíneoir CNC – Oibreoir Déantúsaíochta Páirtaimsirthe – Bainisteoir Díolacháin Tastála

Scoláireacht i bhForbairt Gnó – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Kerry

Tá Scoláireacht i bhForbairt Gnó a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha gnó.

Folúntais le Viatris

 • Employer: Viatris
 • Region: Galway

Tá deiseanna fostaíochta ar fáil le comhlacht Viatris san innealtóireacht, cothabháil, táirgeadh, rialú cáilíochta, QC/ ceimic, aistriú teicniúil & gnóthaí rialála. Beidh an té a fhostaítear lonnaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Cúntóir Taighde – LAN CTR

 • Employer: LAN CTR
 • Region: Donegal

Tá LAN CTR sa tóir ar chúntoir taighde le hoibriú leo agus i gcomhpháirtí le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus an t-Ollamh Fiona Doohan chun cabhrú lena n-iarrachtaí forbairt teicneolaíochtaí bithindiceora a dhéanamh agus monatóireacht ar shláinte na hithreach agus i mbailíochtú acmhainneacht miocróib chun sláinte agus athléimneacht barr na gairneoireachta a fheabhsú.

Innealtóir Cothabhála Seala – Arán Ard Teo

 • Employer: Arán Ard Teo
 • Region: Donegal

Tá an t-Innealtóir Cothabhála Seala freagrach as an gclár cothabhála coisctheach agus ceartaitheacha a chur i gcrích de réir riachtanais Promise Free Gluten Free ar bhonn seala ina áis in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

Oibrí Ginearálta – Arán Ard Teo

 • Employer: Arán Ard Teo
 • Region: Donegal

Tá Arán Ard Teoranta ag earcú oibreoirí ginearálta faoi láthair dá bhfoirne Táirgthe & Sláinteachais ar an láthair in Ard an Rátha.

Teicneoir Cúram Custaiméirí – Cora Tine Teo

 • Employer: Cora Tine Teo
 • Region: Donegal

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Bhainisteoir Tacaíochta TF. Beidh tú freagrach as tacú le custaiméirí Kelsius agus a ranna TF chun tacaíocht theicniúil a sholáthar do tháirgí agus seirbhísí Kelsius.

Teicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla – Cora Tine Teo

 • Employer: Cora Tine Teo
 • Region: Donegal

Tá Kelsius ag earcú don ról mar Theicneoir Sinsearach Tacaíochta Teicniúla. Sa ról seo beidh tú freagrach as tacaíocht theicniúil a sholáthar le fócas ar athnuachan bliantúil, calabrú agus tuairisciú bainistíochta.

Innealtóir Seirbhísí Machaire – Cora Tine Teo

 • Employer: Cora Tine Teo
 • Region: Donegal

Tá Kelsius ag lorg Innealtóir Seirbhísí Allamuigh a bheidh lonnaithe i réigiún Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara nó Lú.

Teicneoir Cothabhála – Arán Ard Teo

 • Employer: Arán Ard Teo
 • Region: Donegal

Tá an comhlacht bácála Arán Ard Teo ag lorg Teicneoir Cothabhála faoi láthair.  Sonraí ar fad anseo.

Tréadaí – Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

 • Employer: Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta
 • Region: Cork

Tá Tréadaí d’fheirm déiríochta á lorg Táirgí Cáise Buabhall Mhaigh Chromtha Teoranta

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Contact: eolas@cnng.ie

Read More: comharnaionrai.ie