Vacancies

Information is provided here in relation to job vacancies advertised by Údarás na Gaeltachta or job vacancies in Údarás client-companies in Gaeltacht areas. Queries in relation to vacancies at Údarás client-companies should be directed to the relevant company. Údarás does not have a role in the recruitment process. If you are an Údarás na Gaeltachta client and have current vacancies that you wish to list on our website, please contact us at eolas@udaras.ie

Scoláireacht sa Rannóg Corparáideach

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun oiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil sa réimse Rialachas Corporáideach agus Riaracháin.

Contact: eolas@udaras.ie

Deadline: 3 December, 2020 - 16:00

Read More

Oibrithe Páirtaimseartha

 • Employer: Cill Chiaráin Éisc Teo
 • Region: Galway

Contact: 095 33304

Read More

Comhordaitheoir Rannóige Sceidil

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

De bharr athrú ar struchtúr na foirne is mian le TG4 Comhordaitheoir Rannóige Sceidil a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Bhainisteoir Sceidil, beidh an Comhordaitheoir Rannóige Sceidil i gceannas ar shruthanna oibre agus ar uainchláir oibre agus saoirí a chomhordú.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 30 November, 2020 - 16:00

Read More

Folúntais le Randox

 • Employer: Randox
 • Region: Donegal

Tá poist ar fáil le Randox i nGaeltacht Dhún na nGall. Is fís uaillmhianach, nuálach agus tiomanta atá ag Randox i dtaobh feabhais a chur ar chúrsaí leighis go domhanda.

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Contact: eolas@cnng.ie

Read More: comharnaionrai.ie

Folúntais le Mylan Teoranta

 • Employer: Mylan
 • Region: Galway

Poist ar fáil le Mylan, ceann de na príomh-chomhlachtaí cógaisíochta ar domhan.