CDP na Rosann

Bóthar an tSeipéil,
An Chlochán Liath,
Co. Dhún na nGall
F94PX82

Ag obair le mná, fir, páistí, curamoirí, daoine le fadhbanna meabharsláinte, daoine le riachtanais speisialta, daoine le pian ansealach, agus sean daoine agus duine ar bith eile a thig fríd an doras. Bíonn ranganna agus ceardlann éagsúla a reáchtáil againn go laethúil.
Tá Siopa Pobail againn atá suite ar an sráid bhaile ar an Chlocháin Liath. Oscailte ón Luain go dtí De hAoine 10.30 go 4.30. Tá a roinnt éadaí, bróga agus bric a brac le díol ar costas íseal. Tá an siopa seo a reáchtáil go hiomlán ag oibrí deonach.
Tá gairdín céadfach a fhorbairt againn ar chúl an CDP a bhéas ar fáil do gach duine ar mhaith leo úsáid a bhaint as.
Faoi láthair tá muid ag stiúradh grúpa pobail le cuidiú leo siúd nach bhfuil ábalta an teach ar fhágáil mar gheall ar Covid 19. Tá suas le 50 oibrí deonach in san ghrúpa. Fosta tá muid ag cur amach boscaí bia acu siúd atá ag streachailt faoi láthair. Thig teagmháil a dhéanamh le Roseann / Annmarie ar 0879615775 má tá cuidiú ar bith de dhíth ort.

Donegal Co-Operative