Randox

The vision of Randox is one of ambition, innovation and commitment to improving health worldwide. We firmly believe that the healthcare of tomorrow depends on the innovations developed today. We are advancing cutting-edge science and technologies that hold the key to groundbreaking improvements in diagnostics and healthcare. Through a heavily committed research and development programme we continue to offer revolutionary products and solutions specifically designed to provide more efficient, higher quality, and reliable diagnostics in the widest variety of laboratory settings.

In 2008 Randox opened their site in Dungloe, County Donegal for analyser manufacture and Research & Development.

Eolaí i mbun oibre i bhfearas seomra íonghlain i saotharlann de chuid Randox Teoranta, cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta, ar an gClochán Liath

'Daltaí scoile a thóig páirt i gclár ETIM 'An Chruinne' le Randox Teoranta
'An Chruinne' STEM participants with Randox Teoranta

Cén chaoi ar chabhraigh an tÚdarás?

Cuireann Údarás na Gaeltachta tacaíocht agus maoiniú ar fáil do Randox Teoranta chun na háiseanna déantúsaíochta agus taighde agus forbartha den chéad scoth atá acu ar an gClochán Liath a fhorbairt. Chuidigh Údarás na Gaeltachta le Randox i dtús aimsire le fostaithe a aimsiú agus cuireann tacaíocht ar fáil tré oiliúnt agus traenáil a chur ar na fostaithe sin. Cuireann an tÚdarás tacaíocht ar fáil chomh maith tré a chuid scéimeanna Taighde agus Forbartha.

Tuilleadh eolais

Photo opportunity of the new Gaeltacht brand outside Randox site