GLOW

Tá an togra GLOW (Sustainable Green energy technoLogy solutions for tOurism groWth) maoinithe ag Clár Limistéar an Atlantaigh de chuid Interreg trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Ritheann an togra ó Mí Eanair 2022 go dtí Mí Meithimh 2022.

Cuirfidh an tionscadal seo Samhail Ghnó Ghlas i bhfeidhm chun foghlaim conas modheolaíochtaí inbhuanaitheachta a fhorbairt i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide le fócas ar chuideachtaí agus ar fhiontair shóisialta a fhreastalaíonn ar Gheilleagar Turasóireachta na Spéartha Dubha.

Tacóidh an tionscadal le fiontair agus le heagraíochtaí sóisialta sreabhadh turasóireachta a fhorbairt le linn mhíonna an gheimhridh trí chur i bhfeidhm teicneolaíochtaí tumthacha a chumasú ag leibhéal fiontair agus trí fhorbairt a dhéanamh ar fheidhmchláir choitianta úsáide a chuireann spéir na hoíche i láthair (arna bhforbairt le linn an tionscadail). Comhtháthófar iad sin i straitéisí turasóireachta atá ann cheana agus tairgfear iad ar an oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha chun ardán margaíochta a fhorbairt, rud a chuirfidh ar chumas na bhfiontar dul i gcion ar na margaí atá acu cheana féin. Cuirfidh siad sin ar chumas na bhfiontar a samhlacha gnó glasa féin a fhorbairt. Is féidir le gnó glas fás go heacnamaíoch agus úsáid acmhainní a laghdú. Déanfaidh an tionscadal teicnící meantóireachta le haghaidh gnó glas a chomhtháthú le teicneolaíochtaí tumthacha chun an tionchar is mó is féidir a imirt.

Déanfar staidéir féidearthachta teicniúla agus airgeadais chun a chinntiú go mbainfidh na teicneolaíochtaí tumthacha atá forbartha a gcuid cuspóirí amach. San áireamh sna teicneolaíochtaí tumthacha seo, tá na cinn sin atá dírithe ar fhiontair (m.sh. grianghrafadóireacht 360 céim) agus pláinéadlann fhíorúil a dhearadh lena chur i bhfeidhm mar acmhainn choiteann i réigiúin uile an tuaiscirt. Cuirfear riachtanais fiontraíochta agus pobail, indéantacht teicneolaíochta agus airgeadais san áireamh sa phlean tionscadail iomlán.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin togra seo ó Sheán Ó Coisdealbha, Oifigeach GLOW, Údarás na Gaeltachta ag socoisdealbha@udaras.ie