€1.58 million approved by Údarás na Gaeltachta for Gaeltacht community organisations

18 April, 2013

min read

At a meeting of the Board of Údarás na Gaeltachta recently, it was confirmed that a provision of €1.58 million has been approved for community organisations in the Gaeltacht to support them in the implementation of their annual work plans throughout 2013.

Administration grants totalling €399,000 were approved for community organisations in the Donegal Gaeltacht as follows:

Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille Teo €48,000
Céim Aniar Teo €54,000
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo €85,500
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo €58,000
Comharchumann Thoraí Teo €85,500
Pobal Eascarrach Teo €33,000
Comharchumann na nOileán Bheag Teo (Ancaire) €35,000

Administration grants totalling €779,038 were approved for community organisations in the Mayo, Galway and Meath Gaeltachts as follows:

Comhar Chuigéal (Leitir Mealláin) Teo €31,350
Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo €70,000
Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo €31,350
Forbairt Chonamara Láir Teo €52,000
Coiste Cultúr Teanga & Forbartha Thuar Mhic Éadaigh €31,350
Comharchumann Mhic Dara Teo €52,000
Comharchumann Shailearna Teo €58,275
Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo €15,000
Comharchumann Forbartha Árann Teo €92,250
Comhairle Ceantair na nOileán Teo €50,000
Comhar Caomhán Teo €89,550
Comhar Dún Chaocháin Teo €41,000
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo €58,275
Comharchumann Ráth Chairn Teo €29,138
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhle Teo €46,250
Comhlacht Forbartha an Spidéil Teo €31,250

Administration grants totalling €402,475 were approved for community organisations in the Kerry, Cork and Waterford Gaeltachts as follows:

Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Teo €52,000
Comhlacht Forbartha na nDéise Teo €50,000
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo €42,750
Comharchumann Forbartha Leith Triúigh Teo €52,725
Forbairt na Dromada Teo €47,500
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo €72,000
Comharchumann Chléire Teo €85,500