Galfchúrsa an Choireáin

An Mhuiríoch,
Co. Chiarraí