Comharchumann Thoraí Teo

Oileán Thoraí,
Co. Dhún na nGall
F92 FD66

Bunaíodh Comharchumann Thoraí Teo i 1971. Is é príomh chuspóir an chomharchumainn no saol sóisialta, eacnamaíochta, cultúr, teanga agus comhshaoil mhuintir Thoraí a fhorbairt agus a chothú.

Cuid den obair atá idir lámha faoi láthair:

 Seirbhís riaracháin & comhairle do phobail Oileán Thoraí
 Bainistíocht Ionad Pobail Colmcille
 Bainistíocht Ionad Bhalor & leithris poiblí
 Riaracháin an Ionad lae
 Ina cheann eagraíocht do limistéar pleanáil Teanga Oileán Thoraí
 Riaracháin oifig an Comharchumann
 Riaracháin seirbhís an héileacaptar
 Bainistiú an scéim fostaíocht pobail
 Bainistiú an scéim shóisialta tuaithe
 Riaracháin scéim an uisce
 Aimsiú treoir leabhair, bróisiúr agus suíomh idirlíon
 Bainistiú seirbhís níocháin
 Ag eagrú cúrsaí traenála
 Ag eagrú campaí samhraidh do phaistí
 Bainistiú an seirbhís lastais
 Seirbhís forklift a chuir ar fáil
 Plé le eagraisí stáit ar bhun laethúil
 Córas Bruscar & Athchúrsáil a fhorbairt
 Ina bhall de bord FLAG (Bord Iascaigh Mara)
 Ina bhall de bord Leader
 Ina bhall de bord Comhar Na nOileán
 Eolas do turasóirí
 Urraíocht ar imeachtaí áitiúla
 Ag bainistiú Naíonra Oileán Thoraí i gcomhar le comhar Naíonra na Gaeltachta
 Ag bainistiú Club Óige Oileán Thoraí.

Donegal Co-Operative Language Service Centres