Development of Market Research Skills Scheme

This initiative aims to develop the market development skills of small and medium sized enterprises (SME’s) by providing support towards internal costs which they may incur when researching new markets for products and services. Eligible costs include the wages of those employed to undertake the marketing programme, travel and subsistence, and internal costs in relation to new market trials for products/services.

This assistance is provided under the De Minimis rule.

 

Download an application form

Faoi riail De Minimis

Foráil ar leith de chuid an Aontais Eorpaigh atá sa riail de Minimis faoina dtugtar cead rialacha cúnaimh stáit a shárú faoi réir nach sáraíonn an cúnamh iomlán faoin riail d’aon iarratasóir ar leith, cibé eagraíochtaí stáit óna dtagann an cúnamh, €200,000 in aon tréimhse 3 bliana airgeadais. Chun deontas a mholadh faoin riail caithfear é a mholadh faoi cheann nó níos mó de na scéimeanna atá ceadaithe don Údarás a fheidhmiú ach a lua go bhfuil sé á mholadh faoin riail de Minimis agus ag cloí leis na coinníollacha agus próiseas atá leagtha síos dó.

Is fiú a nótáil nach féidir an fhoráil de Minimis a úsáid d’earnálacha na buntáirgíochta ar a n-áirítear táirgí talmhaíochta, iascaigh agus uisceshaothraithe. Baineann uasmhéid €100,000 leis an bhforáil d’fhiontar san earnáil iompair.