Vacancies

Information is provided here in relation to job vacancies advertised by Údarás na Gaeltachta or job vacancies in Údarás client-companies in Gaeltacht areas. Queries in relation to vacancies at Údarás client-companies should be directed to the relevant company. Údarás does not have a role in the recruitment process. If you are an Údarás na Gaeltachta client and have current vacancies that you wish to list on our website, please contact us at eolas@udaras.ie

Feachtas Earcaíochta – ProAmpac

 • Employer:
 • Region: Donegal

Tá poist lánaimseartha agus pháirtaimseartha á dtairiscint ag ProAmpac d’Oibritheoirí Meaisín Priontála, Oibritheoirí Meaisín Táirgthe, Oibritheoirí Pacála, Maoir Táirgthe, Teicneoirí Cothabhála, Printísigh Teicneora Cothabhála agus mar Bhainisteoir Imshaoil, Sláinte & Sábháilteachta.

Comhordaitheoir Gnó – Cill Ulta

 • Employer: Cill Ulta
 • Region: Donegal

Sa bpost mar Chomhordaitheoir Gnó beidh an té a cheapfar ag obair go dlúth le painéal éiceolaithe agus le comhlachtaí náisiúnta le monatóireacht a dhéanamh ar na táscspeicis atá mar chuid den togra ‘Cúlra Créafóige’.

Contact: cillulta@gmail.com

Deadline: 4 October 2021 12:00

Read More

Bainisteoir Cúnta Faoi Oiliúint – Comharchumann Shailearna Teo

 • Employer: Comharchumann Shailearna Teo
 • Region: Donegal

Tá Comharchumann Shailearna Teo., ag lorg duine cruthaitheach do phost mar bhainisteoir cúnta faoi oiliúint.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig an Chomharchumainn sna hAille, Indreabhan Co. na Gaillimhe.

Contact: sailearna@gmail.com

Read More: www.cst.ie

Deadline: 6 October 2021 17:00

Read More

Oifigeach Diaspóra – Ionad Cuimhneacháin na nImirceach

 • Employer: Ionad Cuimhneacháin na nImirceach
 • Region: Galway

Tá duine cumasach á lorg d’Ionad Diaspora na Gaeltachta chun dul i mbun clár oibre leathan chun freastal ar riachtanais agus féidearthachtaí na bpobal Gaeltachta.

Contact: ionaddiaspora@gmail.com

Deadline: 1 October 2021 17:00

Read More

Cléireach Creidiúnaithe – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá post ar chonradh a mhairfidh suas go dtí mí Lúnasa 2022 á thairiscint ag an Rannóg Airgideais mar Chléireach Creidiúnaithe. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig Údarás na Gaeltachta i nGaillimh.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 28 September 2021 16:00

Read More

Teicneoir Dearbhú Cáilíochta – OGT

 • Employer: Oileán Glas Teoranta
 • Region: Donegal

Tá post lánaimseartha mar Theicneoir Dearbhú Cáilíochta á thairiscint ag OGT i gCill Charthaigh i nDún na nGall ag tús i mí Mheán Fómhair.  Cuireann OGT táirgí déanta as feamainn  ar fáil d’earnálacha éagsúla ar fud an domhain.

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Contact: eolas@cnng.ie

Read More: comharnaionrai.ie