Vacancies

Information is provided here in relation to job vacancies advertised by Údarás na Gaeltachta or job vacancies in Údarás client-companies in Gaeltacht areas. Queries in relation to vacancies at Údarás client-companies should be directed to the relevant company. Údarás does not have a role in the recruitment process. If you are an Údarás na Gaeltachta client and have current vacancies that you wish to list on our website, please contact us at eolas@udaras.ie

Oifigeach Pleanála Teanga – Dúchas an Daingin

 • Employer: Dúchas an Daingin
 • Region: Kerry

Tá Dúchas an Daingin ag lorg duine fuinniúil cumasach chun Plean Teanga Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Dhaingean Uí Chúis a chur i bhfeidhm.

Contact: duchasandaingin@gmail.com

Read More: www.duchasandaingin.ie

Deadline: 29 October 2021 00:00

Read More

Feidhmeannach Íocaíochtaí Deontas – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Fheidhmeannach Íocaíochtaí Deontas a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar fheidhm na n-íocaíochtaí deontas agus cinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht a cuid dualgais maidir le héilimh.

Contact: foluntais@udaras.ie

Read More: udaras.ie/oiliuint-f...

Deadline: 5 November 2021 16:00

Read More

Oifigeach Féichiúnaithe – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Oifigeach Féichiúnaithe a bheidh ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann dhíograiseach sa Rannóg Airgeadais.  Táthar ag lorg duine cumasach agus tiomanta a bheidh freagrach as bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar fheidhm sheirbhís airgeadais, riaracháin agus cléireachais na heagraíochta.

Contact: foluntais@udaras.ie

Read More: udaras.ie/oiliuint-f...

Deadline: 5 November 2021 16:00

Read More

Saoiste SST Chorca Dhuibhne – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Kerry

Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta don Scéim Sóisialta Tuaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Contact: am@udaras.ie

Deadline: 28 October 2021 17:00

Read More

Oifigeach Pleanála Teanga – Comhlucht Forbartha na nDéise

 • Employer: Comhlucht Forbartha na nDéise
 • Region: Waterford

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i gcur chun cinn na Gaeilge agus i bhforbairt pobail atá ag teastáil.

Contact: cfdeise@gmail.com

Read More: deise.ie/post

Deadline: 22 October 2021 00:00

Read More

Fáilteoir/Riarthóir – Taithí Oibre – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta do dhuine cumasach i gcúrsaí riaracháin, rúnaíochta agus fáiltithe, le líofacht Ghaeilge le hoibriú in Ardoifig Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe ar feadh tréimhse 6 mhí. Tapaigh do dheis anois.

Contact: foluntais@udaras.ie

Read More: udaras.ie/oiliuint-f...

Deadline: 5 November 2021 16:00

Read More

Feachtas Earcaíochta – ProAmpac

 • Employer:
 • Region: Donegal

Tá poist lánaimseartha agus pháirtaimseartha á dtairiscint ag ProAmpac d’Oibritheoirí Meaisín Priontála, Oibritheoirí Meaisín Táirgthe, Oibritheoirí Pacála, Maoir Táirgthe, Teicneoirí Cothabhála, Printísigh Teicneora Cothabhála agus mar Bhainisteoir Imshaoil, Sláinte & Sábháilteachta.

Cléireach Creidiúnaithe – Údarás na Gaeltachta

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá post ar chonradh a mhairfidh suas go dtí mí Lúnasa 2022 á thairiscint ag an Rannóg Airgideais mar Chléireach Creidiúnaithe. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig Údarás na Gaeltachta i nGaillimh.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 2 November 2021 16:00

Read More

Teicneoir Dearbhú Cáilíochta – OGT

 • Employer: Oileán Glas Teoranta
 • Region: Donegal

Tá post lánaimseartha mar Theicneoir Dearbhú Cáilíochta á thairiscint ag OGT i gCill Charthaigh i nDún na nGall ag tús i mí Mheán Fómhair.  Cuireann OGT táirgí déanta as feamainn  ar fáil d’earnálacha éagsúla ar fud an domhain.

Innealtóir Feabhsú Leanúnach – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Innealtóir Feabhsú Leanúnach á lorg ag an gcomhlacht feistí leighis Cambus Medical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe.  Deis iontach leis an gcomhlacht seo.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 22 October 2021 00:00

Bainisteoir Feabhsú Leanúnach – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Bainisteoir Feabhsú Leanúnach á lorg ag Cambus Medical ar an Spidéal i gCo. na Gaillimhe.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 22 October 2021 00:00

Oibrí Táirgthe – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Cambus Medical ag lorg Oibrí Táirgthe sa gcomhlacht faoi láthair. Tapaigh do dheis anois.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 22 October 2021 00:00

Teicneoir Cáilíochta – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Teicneoir Cáilíochta á lorg ag an gcomhlacht feistí leighis Cambus Medical atá lonnaithe sa Spidéal. Is do thréimhsí oibre sa tráthnóna atá an post seo.  Déan iarratas anois.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 22 October 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach Cáilíochta – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Cambus Medical ar an Sidheán sa Spidéal i gConamara ag lorg Innealtóir Sinsearach Cáilíochta. Deis iontach atá anseo a bheith ag obair le comhlacht feistí leighis den scoth.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 22 October 2021 00:00

Innealtóir Déantúsaíochta – Cambus Medical

 • Employer: Cambus Medical
 • Region: Galway

Tá Innealtóir Déantúsaíochta á lorg ag Cambus Medical atá lonnaithe ar an Spidéal i nGaeltacht na Gaillimhe.  Tapaigh do dheis.

Contact: https://www.cambusmedical.com/current-vacancies/

Deadline: 22 October 2021 00:00

Speisialtóir EHS – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe do Speisialtóir EHS. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 22 October 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach NPI – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá Aran Biomedical ar an Spidéal ag lorg Innealtóir Sinsearach NPI i láthair na huaire. Deis an-mhaith anseo a bheith mar chuid den fhoireann sa gcomhlacht seo a dhéanann táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 22 October 2021 00:00

Innealtóir Sinsearach Bithábhair T&F – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá Innealtóir Sinsearach Bithábhair T&F á lorg ag Aran Biomedical, comhlacht feistí leighis atá lonnaithe ar an Spidéal i gConamara.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 22 October 2021 00:00

Innealtóir NPI – Aran Biomedical

 • Employer: Aran Biomedical
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Aran Biomedical ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe d’Innealtóir NPI. Déanann an comhlacht táirgí bithábhair d’earnáil na heolaíochta beatha. Tapaigh do dheis.

Contact: www.aranbiomedical.com

Deadline: 22 October 2021 00:00

Folúntais le Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Contact: eolas@cnng.ie

Read More: comharnaionrai.ie