Vacancies

Refine:

Glór na nGael

 • Employer: Glór na nGael
 • Region: Galway

Contact:

Deadline: 3 February 2023 17:00

Read More

Duine Stórais

 • Employer: Randox
 • Region: Donegal

Deadline: 6 February 2023 23:59

Read More

Oibreoir Táirgeachta

 • Employer: Randox
 • Region: Donegal

Deadline: 6 February 2023 23:59

Read More

Innealtóir Déantúsaíocht

 • Employer: Randox
 • Region: Donegal

Contact:

Deadline: 8 February 2023 23:59

Read More

Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Bhainisteoir (Saoire Máithreachas) ar Ionad Cúram Leanaí An Cheathrú Rua, Co. Na Gaillimhe.

Contact: am@cnng.ie

Deadline: 17 February 2023 16:00

Read More

Bainisteoir Comharchumann Forbartha

 • Employer: Comharchumann Chléire Teoranta
 • Region: Cork

Is post buan ar conradh atá á thairiscint. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm plean oibre bliantúil a aontaítear idir Comharchumann Chléire Teoranta agus Údarás na Gaeltachta mar aon le bainistiú ar ghnó laethúil an Chomharchumainn agus obair forbartha pobail.

Contact: ccteochleire@gmail.com

Deadline: 17 February 2023 16:00

Read More

Feidhmeannach Seirbhísí Corparáideacha

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Post lánaimseartha buan. Beidh sé / sí líofa i labhairt agus scríobh sa Ghaeilge. Beidh an post lonnaithe in Ard-oifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 17 February 2023 17:00

Read More

Oifigeach Pleanála Teanga

 • Employer: Gaeilge ABC
 • Region: Galway

Is é Gaeilge ABC i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta atá freagrach as an bplean teanga do LPT Bhearna agus Chnoc na Cathrach a chur i bhfeidhm.

Contact: GaeilgeABC@gmail.com

Deadline: 21 February 2023 15:00

Read More

Oibrí Luathbhlianta Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

 • Employer: Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Oibrí Luathbhlianta in Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua.

Contact: am@cnng.ie

Deadline: 24 February 2023 10:00

Read More

Oifigeach Togra (GLOW 2.0)

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

I gcomhar le páirtithe eile san Eoraip, tá Údarás na Gaeltachta páirteach i dtograí éagsúla Eorpacha, ina measc an togra GLOW 2.0, clár taighde i limistéar an NPA chun forbairt a dhéanamh ar an turasóireacht a bhaineann le hOícheanta Dorcha (Dark Nights).

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 24 February 2023 16:00

Read More

Riarthóir Pá agus Scéimeanna Fostaíochta Pobail

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta ar bhunús conradh bliana do dhuine cumasach i riaradh scéimeanna fostaíochta pobail agus le líofacht Ghaeilge le hoibriú in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Contact: foluntais@udaras.ie

Deadline: 24 February 2023 16:00

Read More

Cuntasóir

 • Employer: Firebird Heating Solutions
 • Region: Cork

Tá Firebird Heating Solutions ag lorg cuntasóir atá CIMA cáilithe chun obair ar a suíomh i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaí

Contact: payroll@firebird.ie

Deadline: 1 March 2023 16:00

Read More

Eagarthóir / Léiritheoir Ábhair Dhigitigh Nuachta agus Cúrsaí Reatha

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Ag tuairisciú don Cheannaire Nuachta & Cúrsaí Reatha, beidh an té a cheapfar freagrach as seirbhís laethúil dhigiteach Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4 a chur ar fáil agus a chur in eagar.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 3 March 2023 16:00

Read More

Iriseoirí Ilmheán Nuachta agus Cúrsaí Reatha x 2

 • Employer: TG4
 • Region: Galway

Ag tuairisciú don Ceannaire Nuachta & Cúrsaí Reatha agus ag obair go laethúil leis an Eagarthóir / Léiritheoir Ábhair Dhigitigh Nuachta agus Cúrsaí Reatha, beidh na hiarrthóirí a éiríonn leo freagrach as scéalta nuachta digiteacha a chur ar fáil agus a léiriú. D’fhéadfadh sealobair agus obair ag an deireadh seachtaine a bheith i gceist leis na poist seo.

Contact: cv@tg4.ie

Deadline: 3 March 2023 16:00

Read More

Oifigeach Forbartha & Turasóireachta

 • Employer: Cósta Gaelach
 • Region: Galway

Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí straitéiseacha turasóireachta sa nGaeltacht. Mar chuid den ról seo beidh dualgais ar an té a cheapfar freastal ar chlár foghlama thar thréimhse na fostaíochta.

Contact: meadbh.seoighe@udaras.ie

Deadline: 3 March 2023 17:00

Read More

Scoláireacht – Seirbhísí Corparáideach

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Tá scoláireacht, a mhairfidh suas le dhá bliain, á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le Gaeilge líofa chun oiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil sa réimse Rialachas Corparáideach agus Riaracháin.

Scoláireacht Chumarsáide

 • Employer: Údarás na Gaeltachta
 • Region: Galway

Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal i gcumarsáid, i margaíocht nó i gcaidreamh poiblí atá á lorg. Ní mór cruinneas maith scríofa agus labhartha Gaeilge agus Béarla a bheith ag iarratasóirí, chomh maith le scileanna ríomhaireachta agus eolas maith ar ardáin na meán sóisialta.