Limistéir Phleanála Teanga

Tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta aitheanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012. Faoin Acht, déanfar an Ghaeltacht mar atá sí faoi láthair a athshainiú mar Limistéir Phleanála Teanga Ghaeltachta (LPT) ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna limistéir éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála … Continue reading Limistéir Phleanála Teanga