Fótavoltach Comharchumann Mhic Dara

An Fótavoltach is mó i gCúige Chonnachta

Is é an fís atá ag Comharchumann Mhic Dara Teo ná Eastát Glas a fhorbairt sa gceantar ina mbeidh meascán de thionscnaimh fuinneamh in-athnuaite.  Creideann Comharchumann Mhic Dara go bhfuil sé an tábhachtach togra fuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn ina gceantar feidhme, ar mhaithe le athrú aeráide, an timpeallacht agus ar mhaithe le sláinte an phobail.

Is é an bunús atá le seo ná go mbeidh an tograí seo deá-shamplach do áiteanna agus eastát eile ar fud na Gaeltachta. Táthar ag súil go mbeidh tionchar an dearfach aige seo ar cúrsaí fuinneamh, sláinte agus timpeallachta an cheantair. Cuideoidh sé seo le spriocanna an rialtais a bhaint amach, mar shampla, leibhéal an carbóin dé-ocsaíde (80%) a laghdú.

Leis an tionscnaimh seo tá sé i gceist ag an gComharchumann 160KW de painéil solar Fótavoltach (PV) a insealbhú ar dhíonta ar láthair oibre féin ar an Eastáit an Crompán, agus ar fhoirgnítí eile atá in úsáid ag an gComharchumann ar an Eastáit.

Cén chaoi ar chabhraigh an tÚdarás?

Is Comhpháirtíocht atá sa tionscadal seo idir Comharchumann Mhic Dara Teo, Forum Connemara (LEADER) agus Údarás na Gaeltachta. Tá forbairt tionscnaimh Fuinneamh In athnuaite mar chuid de Straitéis Forbartha an Údaráis agus aithnítear go bhfuil deiseanna ann do na hEagrais Forbartha tionscnaimh éagsúla a chur chun cinn san earnáil seo. Tá gach cúnamh agus cabhair ghairmiúil le fáil ón Údarás maidir le forbairt tionscnaimh earnáil seo. Is sampla maith é an togra seo don cur chúige páirtnéireachta agus tá se mar sprioc go mbeidh fuinneamh gréine á thairgeadh roimh lár na bliana seo.