Mícheál Ó hÉanaigh

Príomhfheidhmeannach

Ardoifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

091 503100 moheanaigh@udaras.ie

Tá Mícheál Ó hÉanaigh ina Phríomhfheidhmeannach ar Údarás na Gaeltachta ó mhí Mheán Fómhair 2017. Roimhe seo, bhí sé ina Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta, Maoine agus Innealtóireachta leis an eagraíocht ar feadh dhá bhliain. Ó 1995 go dtí 2015, bhí Mícheál ina Stiúrthóir Forbartha Pobail, Cultúir agus Eacnamaíochta agus Pleanála le Comhairle Contae Dhún na nGall. I rith an ama seo, d'fheidhmigh sé freisin mar Phríomhfheidhmeannach ar Bhord Forbartha Chontae Dhún na nGall.

I measc a chuid taithí roimhe seo tá tréimhsí mar Fheidhmeannach Forbartha le hÚdarás na Gaeltachta i gContaetha Dhún na nGall, Gaillimh, Maigh Eo agus réigiún na Mumhan. D’oibrigh sé mar Cheannaire Tionscadail ar Thogra Inis Eoghain den Second European Community Anti-Poverty Programme, mar Chomhordaitheoir Réigiúnach ar Chlár Phíolótach Forbairt Tuaithe Comhtháite na Roinne Talmhaíochta agus Bia i dTuaisceart Dhún na nGall agus mar bhainisteoir ar Fhorbairt Tuaithe Inis Eoghain Teo.