Cabhraigh linn ár láithreán gréasáin a fheabhsú

Mark de Faoite

Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta & Maoine

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
H91 TY22

091 503100 mark@udaras.ie

Is é Mark de Faoite Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta, Maoine agus Innealtóireachta Údarás na Gaeltachta. Tá freagracht ar an Údarás fostaíocht a mhealladh agus a bhuanú sa Gaeltacht chun slí bheatha a chinntiú don phobal ann, agus ag cinntiú, dá réir, todhchaí pobail inbhuanaithe, agus todhchaí na Gaeilge mar theanga an phobail dá réir.

Chaith Mark formhór dá shaol oibre ag feidhmiú mar fhiontraí san earnáil phríobháideach. Bhunaigh sé comhlacht, Nowcasting Weather, i gContae an Chlár in 1999 a bhí ag plé le réamhaisnéis aimsire. Díoladh an comhlacht agus tá sé fós ag feidhmiú inniu faoi ainm MeteoGroup.  Cuidíonn an taithí sin go mór lena chuid oibre le comhlachtaí Gaeltachta.

Tá suim agus taithí ar leith ag Mark in earnáil na mara, earnáil ar a gcuireann an tÚdarás béim faoi leith ós rud é go bhfuil cuid mhaith den Ghaeltacht lonnaithe ar Chósta an Atlantaigh. Tá PhD san eolaíocht mhuirí aige agus níos mó ná 30 bliain dá chuid saol oibre caite aige i réimsí éagsúla mara agus ardteicneolaíochta.

Is é seo an dara babhta san earnáil phoiblí ag Mark.  Chaith sé cúig bliana ina bhainisteoir sinsearach le Foras na Mara (1995 - 1999).