Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Béal an Mhuirthead (Griangraf ó Belmullet Festival ó mayococo.ie)

Seo a leanas an liosta bailte a d’fhéadfadh a bheith aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

Dún na nGall: Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Dún na nGall

Maigh Eo: Béal an Mhuirthead, Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh

Gaillimh: Cathair na Gaillimhe agus An Clochán

Ciarraí: Daingean Uí Chúis, Trá Lí agus Cathair Saidhbhín

Corcaigh: Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha

Port Láirge: Dún Garbhán

An Mhí: Baile Átha Buí agus An Uaimh

Tá sé aontaithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaetlacht le hÚdarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge go dtabharfaí faoin bpróiseas i mbailte Leitir Ceanainn, Cathair na Gaillimhe agus i nDaingean Uí Chúis.

Is féidir freagraí ar cheisteanna coitianta a fháil anseo.